Đơn vị làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc tại Gò Vấp TPHCM

Quận Gò Vấp TPHCM được xem là một trong những quận có tốc độ phát triển nhanh của thành phố với mật độ dân là 561.068 người, gồm 16 phường số từ 1-17 không có phường 2. Phường 10 được xem Chi Tiết …